Wet bescherming persoonsgegevens

Organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Persoonsgegevens worden nooit door Overcome & Improve uitgewisseld tenzij hier expliciet en schriftelijk toestemming door de persoon zelf voor is gegeven. Overcome & Improve stemt volledig in met de Wet bescherming persoonsgevens (hierna te noemen: Wbp). De belangrijkste regels betreft de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wbp.

De Wet bescherming persoonsgegevens is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten.

Klachtafhandeling

Mensen of organisaties/verenigingen die de belangen van betrokkenen behartigen (artikel 80 van de AVG) kunnen bij de AP een klacht indienen over de verwerking van hun persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker.

Belangrijkste bepalingen Wbp

De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels

Melden van gegevensverwerkingen

Op grond van de Wbp zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken, verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vastleggen en veilig bewaren van persoongegevens

Om u zo goed mogelijk, volledig en kwalitatief goed te kunnen helpen is het noodzakelijk dat we een aantal gegevens van u ontvangen zodat we ook kunnen voldoen aan onze verplichting en u uw bestelling zo goed mogelijk kunnen verwerken. Voor alle zaken waarin persoonlijke gegevens benodigd zijn, worden deze verwerkt via beveiligde verbindingen. Uw gegevens worden veilig en niet langer dan dat wettelijk is toegestaan bewaard. De bewaarperiode kan per processtap anders zijn. Er zijn punten waarbij uw persoonlijk gegevens nodig zijn om u te helpen.

Dit zijn:

– bij het stellen van vragen (digitaal/telefonisch) die digitaal, of niet direct telefonisch bewaard kunnen worden. Bij het stellen van vragen geeft u ook toestemming om de noodzakelijke gegevens te bewaren om u correct te kunnen beantwoorden. Impliciet wordt u hiermee altijd mondeling en of schriftelijk om toestemming gevraagd.

– bij het aanmelden van de nieuwsbrief. Hier wordt u gevraagd uw naam op te geven en uw e-mailadres. U bevestigd persoonlijk via een “ik ben geen robot” dat u een echt persoon bent. Nieuwsbrieven worden over het algemeen niet vaker dan 1 x per maand uitgegeven en gedurende de feestdagen en vakantie is er een mogelijkheid dat we u graag op de hoogte willen houden van de laatste ontwikkelingen.  U heeft altijd de mogelijkheid om u per direct uit te schrijven op een nieuwsbrief.

– bij het plaatsen van een bestelling. Tijdens het bestelproces wordt u door een aantal stappen geleidt waarbij persoonlijke gegevens nodig zijn.

In stap 1 is dit niet van toepassing, hier ziet u een overzicht van uw persoonlijk bestellijst en wordt u gevraagd de betaalvoorkeur aan te vinken, het land/zone waarnaar uw bestelling gestuurd dient te worden en eventuele kortingscode op te voeren als u deze heeft. Indien u akkoord bent, gaat u verder met het afronden van uw bestelling.

In stap 2 wordt gevraagd om gegevens op te voeren die noodzakelijk zijn voor het succesvol en correct factureren en verzenden van uw bestelling.

In stap 3 is er de mogelijkheid om alles nog even extra goed te controleren en aansluitend over te gaan tot het bevestigen van uw bestelling. Hierna wordt geleid naar onze payment provider (payment providers is Mollie). Zij verwerken uiterst beveiligd en betrouwbaar uw bankgegevens zodat u uw bestelling kunt betalen. Hiervoor tekenen wij een verwerkingsovereenkomst conform de wettelijke richtlijnen. Wanneer uw bestelling klaargezet is voor verzending wordt er opdracht gegeven aan onze vervoerder om uw bestelling op het door u aangegeven adres af te leveren of bijv. bij de buren of een andere locatie (die aan u bekend gemaakt wordt) in het geval u niet thuis bent. De aflevergegevens worden via een beveiligde verbinding aan onze vervoerder doorgegeven. Deze data worden overeenkomstig de wettelijke richtlijnen bewaard.